Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: Επιδότηση επιχειρήσεων από 200.001€ έως και 1.200.000€

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: Επιδότηση επιχειρήσεων από 200.001€ έως και 1.200.000€

Δημοσιεύθηκαν οι δράσεις της δέσμης δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ που πρόκειται να χρηματοδοτήσουν εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναβαθμίσουν τα ψηφιακά τους εργαλεία.

Η τρίτη δράση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ, επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και εξελιγμένων ψηφιακών συστημάτων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 200.001€ έως και 1.200.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
  • Εξοπλισμού: συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, ρομποτικά συστήματα, συστήματα αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.ά.
  • Λογισμικού: εφαρμογές αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατολογίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων κ.ά.
  • Υπηρεσίες: σχετικές με τη ψηφιακή αναβάθμιση: συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη που συνδέονται με την ενσωμάτωση των νέων συστημάτων κ.ά.

*Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση δίνει τη δυνατότητα επιλογής των καθεστώτων ενίσχυσης: Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) ή ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 60.000.000€, εκ των οποίων τα 13.200.000€ θα διατεθούν στις περιφέρειες Αττικής και νοτίου Αιγαίου, ενώ τα 46.800.000€ θα κατανεμηθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 200.001€ και ως μέγιστο τα 1.200.000€ και το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει από 25% έως και 45%. Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που υπάγεται.

Δικαιούχοι Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν κλεισμένη κατ’ ελάχιστο 1 πλήρη διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) του επενδυτικού σχεδίου για 1 τουλάχιστον έτος.
  • Το επενδυτικό σχέδιο αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Έχουν κατ’ ελάχιστο 9 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 70% βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας
  • Δεν έχουν ξεκινήσει τις εργασίες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης στη δράση.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων της δράσης 3, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ άνοιξε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και η διαδικασία αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά την προκύρηξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα