ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων με επιδότηση 14.800€ (Β’ Κύκλος)

Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) επανέρχεται με τον Β’ κύκλο υλοποίησής του με σκοπό την επιχορήγηση νέων ηλικίας 18-29 ετών ώστε να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Έμφαση δίνεται στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης των νέων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων και στην ψηφιακή οικονομία.

Η δράση αναμένεται να ωφελήσει 1.500 νέους, οι οποίοι θα λάβουν μέσα σε 12 μήνες, μέσα από 3 δόσεις συνολικά το ποσό των 14.800€, προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά το νέο τους επαγγελματικό εγχείρημα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και δεν είναι φοιτητές/σπουδαστές.

Πώς θα καταβληθεί η επιδότηση των 14.800€ στους δικαιούχους

1η δόση: 4.000€, καταβάλλεται μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
2η δόση: 5.400€, καταβάλλεται μετά τη λήξη του Α’ εξαμήνου από την έναρξη
3η δόση: 5.400€, καταβάλλεται μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου από την έναρξη

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020» και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 45.000.000€.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τη δράση και να καταθέσετε την αίτησή σας, επικοινωνήστε άμεσα με τους επιχειρηματικούς συμβούλους της NotiFund.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα