ΕΣΠΑ Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Επιδότηση 200.001 – 1.000.000€ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Επιδότηση 200.001 – 1.000.000€ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε η νέα δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ, Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 700.000.000€ και σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Η πρώτη δράση, ο Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, επιχορηγεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια από 200.001 έως και 1.000.000€. Το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει έως και το 40% της επένδυσης (ισχύουν ειδικοί όροι που αναγράφονται στην πρόσκληση για τον δυτικό τομέα Αθηνών, την ανατολική και δυτική Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να προσαυξηθεί στο 50% εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες πράσινης μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Δικαιούχοι Δράσης 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν κωδικο δραστηριότητας (ΚΑΔ )ή σε έναν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως ορίζεται από την πρόσκληση
  • Διαθέτουν τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως ορίζονται στην πρόταση
  • Έχουν κατ’ ελάχιστο 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Δεν έχουν ξεκινήσει τις εργασίες για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιλέξιμες δαπάνες Δράσης 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ενδεικτικά, καλύπτονται δαπάνες για:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
– Μηχανήματα – εξοπλισμός
– Εξοπλισμός πράσινης μετάβασης (κατηγορία Green)
– Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding και δαπάνες προβολής
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες
– Μεταφορικά μέσα (πράσινης μετάβασης, υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
– Μισθοδοσίες νέων εργαζομένων
– Έμμεσες δαπάνες

Σημειώνεται πως η επένδυση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις επιχειρήσεις, εφόσον γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ξεκινά την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται στα 300.000,000€.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Δράσης 1 εδώ.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα